Uvjeti jamstva

Uvjeti ostvarenja popravka u jamstvenom roku 


Uvoznik jamči za kvalitetu i besprijekoran rad proizvoda ukoliko će se kupac – korisnik pridržavati priloženih naputaka o uporabi i općih pravila za uporabu tehničkih uređaja. Unatoč tome, može se dogoditi da proizvod ne radi ispravno . U tom slučaju uvoznik se obvezuje na svoj trošak popraviti sve kvarove i tehničke nedostatke koji na proizvodu nastanu u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi i poštivanju tehničkih uputa . 
 
Jamstvo počinje teći datumom isporuke kupljenog proizvoda krajnjem korisniku, a dokazuje se predočenjem računa,  te uz detaljan opis kvara . 

Jamstvo na računala iz naše ponude je do 12 mjeseci.
Jamstvo na POS pisače iz naše ponude je 12 mjeseci.
Jamstvo na prijenosna računala iz naše ponude je do 6 mjeseci.
Jamstvo na monitore iz naše ponude je 6 mjeseci.
Jamstvo na ostalu opremu iz naše ponude (A4 pisači, komponente...) je 3 mjeseca.JAMSTVO NE UKLJUČUJE :
• kvarove nastale nepravilnim rukovanjem, kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova, kvarove nastale utjecajem okoline nepodesne za rad uređaja
• rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije
• kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres...)
• kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada, pritiska i sl.
• za LCD monitore jamstvo ne uključuje LCD ekran sa neispravnim točkama (pixel), koji su unutar dozvoljenih granica prema standardu ili specifikaciji proizvođača 
 

JAMSTVO PRESTAJE U SLUČAJU :
• dogradnje ili prespajanja bez pismene suglasnosti uvoznika
• ako je proizvod popravljan ili otvaran od strane neovlaštenih osoba
• korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni
• ako je proizvod došao u servis oštećen zbog neprimjerenog pakiranja koje nije štitilo uređaj u transportu
• ako su u proizvod ugrađivani neoriginalni rezervni dijelovi ili je korišten neoriginalni potrošni materijal .  
 
OSTALI UVJETI JAMSTVA: 
• u jamstvenom roku kvarove smije popravljati jedino ovlašteni servis
• u slučaju da kupac na servis pošalje proizvod koji je ispravan, tj. radi sukladno tehničkom opisu i naputku o uporabi, kupcu ćemo naplatiti pregled i testiranje proizvoda, te troškove dostave
• ako popravak traje dulje od 15 dana, jamstvo se produljuje za duljinu trajanja popravka
• u slučaju da kvar u jamstvenom roku nije otklonjen u roku od 45 dana od zaprimanja proizvoda na servis, uvoznik se obvezuje da će isti zamjeniti drugim ili će kupcu biti vraćen iznos u visini trenutne tržišne vrijednosti istog ili sličnog / boljeg proizvoda
• servis i zamjenski djelovi za proizvode biti će na raspolaganju kroz vrijeme od 7 godina. Ovo se ne odnosi na dijelove koji se ne servisiraju nego samo zamjenjuju (npr. tvrdi disk, matična ploča, memorija i dr.)  
 
Zamjena proizvoda 
Zamjena kompletnog proizvoda se vrši u slučaju kada:
• su ispunjeni zakonski uvjeti prema Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača
• je zamjena kompletnog proizvoda standardna servisna procedura za taj proizvod
• je nakon tri popravka ista neispravnost proizvoda i dalje prisutna
• neispravnost na bateriji, sklopu napajanja proizvoda ili ulošku s tintom, ne smatra se razlogom za zamjenu proizvoda  
 
NAPOMENA 
Softverski problemi, odnosno softversko podešavanje proizvoda nisu predmet jamstva, te se takve intervencije naplaćuju. 
 
Korisnički podaci u proizvodima/na medijima 
Standardna procedura popravka ne uključuje brisanje podataka sa proizvoda i medija, osim ukoliko nema drugog načina popravka (na primjer: izmjena diska na računalu, zamjena vanjskog diska). Ipak, i udrugim servisnim procesima može doći do gubitka podataka, pa za bilo kakve podatke koji su pohranjeni u proizvodima ili na medijima (imenik, slike, glazba, dodatni softver, certifikati ....) ne jamčimo, odnosno u slučaju gubitka podataka ne preuzimamo bilo kakvu odgovornost. Korisnik proizvoda je dužan raditi sigurnosnu kopiju podataka.  
 
Prijava proizvoda za servis/pakiranje/transport 
• partneri prijavljuju robu na servis putem web aplikacije (web shop – povrat)
• troškove i rizik dopreme proizvoda u servis snosi kupac / partner
• prijavljena roba se predaje osobno na pultu reklamacija ili se šalje nekom od dostavnih službi
• komponente s izloženim elektroničkim dijelovima (memorije, matične ploče, grafičke kartice, diskovi) moraju biti zapakirani u antistatičku ambalažu
• svi proizvodi koji se šalju bilo kakvim oblikom dostave, moraju biti zapakirani na način koji će onemogućiti oštećenja prilikom transporta
• oštećenja nastala u transportu a izazvana lošim pakiranjem snosi pošiljatelj , RShop zadržava pravo da odbije primiti takvu robu na servis uz prekid jamstva, te je vrati o trošku pošiljatelja .
• na paketu obavezno naznačiti da je roba za servis  
 
Reklamiranje robe koja je nepotpuna / neispravna od samog početka (DOA) 
• Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan napraviti kvalitativni i kvantitativni prijem robe. U slučaju utvrđenih nedostataka na robi, odnosno odstupanja od količine robe navedene u otpremnom dokumentu te eventualnim fizičkim oštećenjima robe, kupac će sačiniti zapisnik, te jedan primjerak dostaviti RShop-u u roku od tri radna dana od primitka robe, preporučljivo elektronskom poštom.
• RShop će zamijeniti robu s nedostatkom osim ako je nedostatak nastao krivnjom kupca
• O skrivenim nedostacima robe Naručitelj je dužan obavijestiti RShop bez odgađanja  
 
ZA REKLAMACIJE KOJE SE NE PODIGNU U ROKU OD 90 DANA NE ODGOVARAMO!

O NAMA

RShop je osnovan 2008.godine kao odgovor na sve veću potražnju za rabljenom računalnom opremom.
U ponudi imamo samo najbolju računalnu opremu na koju dajemo čak do 12 mjeseci jamstva. Lenovo, IBM, Dell, HP i Fujitsu samo su neka od imena brandova koja možete pronaći na našim stranicama.

KONTAKT

  • +385 (1) 4111 441
  • +385/95 4111 441
  • +385 (1) 4102 101
  • prodaja@rabljena-racunala.com

TWITTER

FACEBOOK

Powered by Drugi klik d.o.o.
Designed by SCMedia